DEEPCLEAN BRUSH GUM

مناسب براى دندان هاى حساس و لثه هاى آسیب پذیر با استفاده از تکنیک زاویه ۴۵ درجه

توضیحات محصول

مناسب براى دندان هاى حساس و لثه هاى آسیب پذیر با استفاده از تکنیک زاویه ۴۵ درجه

  • داراى دسته چهار وجهى: این طراحى ویژه سبب مى شود تا مسواك در دست به گونه اى قرار بگیرد که الیاف آن دقیقا روى زاویه صحیح مسواك زدن (45 درجه) قرار گیرد.
  • داراى الیاف سر گرد براى ایجاد حرکتى نرم و روان روى سطوح دندان
  • موجود در انواع:
  • سر بزرگ با الیاف نرم
  • سر کوچک با الیاف نرم