LIGHTUP BRUSH GUM

مناسب گروه سنى۶ سال به بالا

توضیحات محصول

مناسب گروه سنى۶ سال به بالا

  • داراى الیاف نرم براى تمیز کردن پلاك هاى سطح دندان هاى کودکان
  • داراى چراغ چشمک زن براى مشخص کردن زمان مسواك زدن هر ردیف دندان(1دقیقه)
  • داراى بادکش پلاستیکى در انتهاى دسته براى ثابت نگه داشتن مسواك
  • این مسواك براى تشـویق کودکان به مسواك زدن و لذت بردن از آن طـراحى شــده است.