SUPREME MAX GUM

50 درصد الیاف بیشتر نسبت به سایر مسواك ها

توضیحات محصول

  • 50 درصد الیاف بیشتر نسبت به سایر مسواك ها جهت پلاك بردارى موثر و بیشتر
  • داراى زبان پاك کن براى کمک به حذف باقیمانده مواد غذایى و باکترى هاى تولید کننده بوى بد دهان
  • داراى برس هاى لاستـــیکى تحریک کننده براى تمیز و تقویت کردن لثه
  • داراى زبان پاك کـن و خراش دهــنده زبان براى کمک به حذف ملایم غذا و باکـترى هاى ایجاد کننده بو
  • موجود درنوع: سر بزرگ با الیاف نرم