بهداشت دهان و دندان

ارتباط دهان و بدن

هر انسانی در زندگي خود دو سري دندان ( دندان هاي شيري و دندان هاي دايمي ) دارد.از حدود 6 ماهگي كه اولين دندان شيري در دهان نوزاد رويش مي یابد تا سن 6 سالگي كه اولين دندان دايمي در دهان مي رويد را دوره دنداني شيري مي نامند. در اين دوران فقط دندان شيري در دهان وجود دارد.از 6 تا 12 سالگي به تدريج دندان هاي شيري جاي خود را به دندان هاي دايمي داده که اين زمان را دوره دندان هاي مخلوط مي نامند.

دندان هاي شيري

در حدود 12 سالگي تا پايان عمر كه هيچ دندان شيري در دهان وجود ندارد و فقط دندان هاي دايمي در دهان هستند را دوره معمولا از شش ماهگي شروع به رويش مي نمايند و تا سن دو و نيم سالگي تكميل مي شوند.تعداد دندان هاي شيري 20 عدد است.

رويش صحيح دندان هاي دايمي ارتباط نزديكي با حفظ دندانهاي شيري تا سن طبيعي افتادن آن ها دارد بطوری که اگر دندانهاي شيري زودتر از زمان طبيعي كشيده شوند يا آن كه بيشتر از مدت زمان لازم در دهان باقي بمانند ممكن است رويش دندان هاي دايمي زيرين دچار اشكال شود.

دوره دندانی مخلوط

از حدود سن 6 سالگي به تدريج دندانهاي دايمي شروع به رويش مي كنند. در داخل استخوان فك هر كودك در زير دندانهاي شيري جوانه دندان هاي دايمي وجود دارد.

ميناي دندان( Enamel )

قسمتي از تاج دندان كه در دهان قابل مشاهده و لمس است مينا ناميده مي شود. مینای دندان سخت‌ترین عضو بدن از لحاظ استحکام می‌باشد.

عاج دندان ( Dentin )

عاج در زير مينا قرار گرفته و استحكام آن از مينا كمتر است. رنگ عاج زرد روشن است. همچنين بر خلاف مينا بافتي زنده بوده و در مقابل تحريكات حساسيت نشان مي دهد. عاج عمدتا از نمک های کلسیم به صورت بلورهای هیدروکسی آپاتیت می‌باشد. در عاج دندان میکروتوبول ها قرار دارند.

مغز یا پالپ دندان ( Pulp )

در وسط هر دندان حفره اي وجود دارد كه حاوي اعصاب و رگهاي خوني است و به آن مغز یا پالپ دندان مي گويند. يك دندان تا هنگامي زنده است كه مغز آن سالم باشد.a