• Quick View
  بین دندانی

  Soft Picks GUM

  نرم و لطیف، پلاک را به طور ایمن از کثیفی پاک می‌کند
 • Quick View
  بین دندانی

  TRAV-LER

  داراى برس هاى بین دنــدانى مقاوم با اندازه هاى متنوع
 • Quick View
  محصولات

  POST OPERATION

  سر کوچک با الیاف بسیار نرم
 • Quick View
  محصولات

  LIGHTUP BRUSH GUM

  مناسب گروه سنى۶ سال به بالا
 • Quick View
  محصولات

  KIDS BRUSH GUM

  مناسب گروه سنى ۶-۳ سال
 • Quick View
  محصولات

  JUNIOR BRUSH GUM

  مناسب گروه سنى ۹-۷ سال
 • Quick View
  محصولات

  DENTURE BRUSH GUM

  براى تمیز کردن فراگیر دندان مصنوعى
 • Quick View
  محصولات

  TRAVEL BRUSH GUM

  مسواك مسافرتى جهت حفظ بهداشت بیشتر
 • Quick View
  محصولات

  TECHNIC

  مناسب براى مسواك زدن در زاویه ۴۵ درجه
 • Quick View
  محصولات

  SENSIVITAL BRUSH GUM

  مناسب براى دندان هاى حساس و لثه هاى آسیب پذیر
 • Quick View
  محصولات

  SUPREME MAX GUM

  50 درصد الیاف بیشتر نسبت به سایر مسواك ها
 • Quick View
  محصولات

  DEEPCLEAN BRUSH GUM

  مناسب براى دندان هاى حساس و لثه هاى آسیب پذیر با استفاده از تکنیک زاویه ۴۵ درجه
 • Quick View
  محصولات

  CLASSIC 411 BRUSH GUM

  محبوب ترین مسواك طى چهار دهه گذشته در ایران
 • Quick View
  محصولات

  ACTIVITAL BRUSH GUM

  مناسب براى پیشگیرى از بیمارى هاى لثه