شبکه های اجتماعی ←
مسواک جی یو ام

بررسی مقايسه ای کارآيی بالينی تعدادی مسواک های رايج ايرانی و خارجی

1394/06/29

تحقیقی توسط تیم چهار نفره دكتر رسول مفيد ، دكتر زيبا ملکی، دكتر سارا احسانی و دكتر فائقه قلی‌نيا کجيدی با هدف، تعيين و مقايسه کارايی بالينی تعدادی از مسواکهای ايرانی و خارجی رايج در بازار ايران در يک بار مسواک زدن که به دليل گرايش مصرف کنندگان ايرانی به استفاده از مسواکهای خارجی و تفاوت‌های زياد مسواکهای ايرانی و خارجی انجام شد. این تحقيق به صورت کارآزمايی بالينی Cross over يک سو کور، بر روی 10 نفر از دانشجويان دندانپزشکی شهيد بهشتی انجام شد، که به طور تصادفی از ميان تعدادی داوطلب دارای شرايط مطالعه انتخاب شده بودند. شرايط انتخاب نمونه‌ها، شامل عدم استفاده از آنتی بيوتيکها و ضد التهابها در 6 ماه گذشته، عدم حضور وسايل ارتودنسی در دهان، عدم وجود پر کردگی وسيع باکال و لينگوال و مال اکلوژن در دندانهای مورد نظر، عدم حضور بيماريهای پريودنتال و سابقه جراحی لثه و يا شرايط سيستميک تشديد کننده التهاب پريودنتال، عدم توانايی جسمی و روحی که مانع از همکاری و مسواک زدن صحيح شود و عدم بارداری بود. هر يک از نمونه‌ها، هر روز در يک ساعت مشخص روز، روی يک يونيت دندانپزشکی، با آينه تخت دندانپزشکی، قبل و بعد از مسواک زدن به روش Modified steelman، با مسواک تعيين شده برای آن روز و خمير دندان يکسان، معاينه و با استفاده از قرص افشاکننده، پلاک ايندکس بر اساس Turesky modification of quigley and Hein Index (1962) تعيين ميِ‌شد. نمونه ها در مدت 24 ساعت فاصله بين معاينات از استفاده هر گونه ابزار تميز کننده دهان و دندان خودداری می‌کردند.

نتيجه بدست آمده این بود که کارايی مسواک Oral-B بطور معنی‌داری از ساير مسواک های مورد بررسی به جز جی.یو.ام باتلر (Gum , Butler) بيشتر بود.