شبکه های اجتماعی ←
مسواک جی یو ام
نخ دندان فاین فلاس
نخ دندان فاین فلاس

نخ دندان فاین فلاس

  • برای دندان های متراکم نخ دندان نازک توصیه می شود که به راحتی در فواصل دندانی حرکت داشته باشد.
  • این نخ دندان بسیار نازک بوده و در برابر پارگی مقاوم است.
  • این نخ دندان دارای بافت S میباشد که به دنبال استفاده از آن چسبندگی زیادی به جدار دندان ها دارد.
  • پوشش مومی (waxed) این نخ دندان، حرکت آن را بر سطح دندان روان می کند.