شبکه های اجتماعی ←
مسواک جی یو ام
نخ دندان ایزی فلاس

نخ دندان ایزی فلاس

  • نخ دندان polytetrafluoroethylene) PTFE) به راحتی به نقاط بین دندانی و زیر شیار لثه ها نفوذ کرده و پلاک میکروبی را برطرف می کند.
  • پوشش موم یاین نخ دندان، حرکت آن را بر سطح دندان روان می کند.
  • ساختار تک رشته ای (Mono filament) این نخ دندان، آن را به شکل قابل ملاحظه ای مستحکم ساخته و در برابرپارگی مقاوم می سازد.
  • این نخ دندان با حالتی ساتنی، بسیار نرم بوده و دارای حرکتی روان بر روی لثه است.