شبکه های اجتماعی ←
مسواک جی یو ام
مسواک کیدز 2تا6 سال

مسواک کیدز 2تا6 سال

  • سر کوچک این مسواک با الیاف نرم برای سازگاری بهتر مسواک با دهان کودک طراحی شده است
  • دسته گرد مسواک برای دست گرفتن آسان مسواک و کنترل بهتر ان توسط کودک طراحی شده است