شبکه های اجتماعی ←
مسواک جی یو ام
مسواک سالکوس

مسواک سالکوس

  • سالکوس یک مسواک تخصصی برای تمیز کردن و برداشت پلاک میکروبی از لثه های حساس یا ملتهب است و به گونه ای طراحی شده است که می تواند به زیر خط لثه و فضای سالکوس (شیار لثه ) نفوذ کند.
  • مسواک سالکوس برای کاهش سطح تماس مسواک با لثه از دو ردیف الیاف بسیار نرم اما موثر در برداشت پلاک میکروبی تشکیل شده است. سر خیلی کوچک این مسواک دسترسی به داخل شیار لثه و تمیز کردن مستقیم آن را حتی درحضور موانع ترمیمی یا دستگاه ارتودنسی ممکن می سازد.
  • این مسواک تخصصی باید بر اساس تکنیکی که دندان پزشک شما دستور آن را می دهد و همراه با مسواک های معمولی و مسواک بین دندانی برای اطمینان از تمیز شدن کامل دهان و دندان استفاده شود.