شبکه های اجتماعی ←
مسواک جی یو ام
مسواک جونیور 7تا9 سال

مسواک جونیور 7تا9 سال

  • این مسواک دارای گردن بلند و باریک برای دسترسی بهتر به دندان های خلفی می باشد
  • در دسته مسواک جایی برای قرار گرفتن شصت کودک تعبیه شده است که کنترل مسواک توسط کودک را آسان می سازد.