شبکه های اجتماعی ←
مسواک جی یو ام
مسواک تکنیک کامپلیت کر
مسواک تکنیک کامپلیت کر

مسواک تکنیک کامپلیت کر

مناسب برای مسواک زدن صحیح با زاویه 45 درجه

دارای دسته چهار وجهی با طراحی ویژه می باشد که شرایط لازم جهت اجرای تکنیک bass را فراهم سازد.

  • - دارای الیاف با تکنولوژی انحصاری Dome Trim (گنبدی شکل) برای مسواک زدن صحیح با زاویه 45 درجه.
  • دارای الیاف بلند تر در سر مسواک (Super Tip) برای تمیز کردن نقاط دور از دسترس.
  • دارای الیافی با چیدمان سینوسی شکل که با پستی بلندی های دندان سازگاری داشته باشد.