شبکه های اجتماعی ←
مسواک جی یو ام
مسواک ارتودنسی
مسواک ارتودنسی

مسواک ارتودنسی

  • مسواک مخصوص دندان های ارتودنسی شده
  • برش سطحی الیاف این مسواک V شکل است برای تمیز کردن دندان های ارتودنسی.
  • الیاف بلندترکناری برای تمیز کردن اطراف براکت های ارتودنسی طراحی شده است.
  • الیاف کوتاه ترمیانی برای تمیزکردن سطح براکت ها و سیم ها طراحی شده است.