شبکه های اجتماعی ←
مسواک جی یو ام
قرص نشانگر ردکت

قرص نشانگر ردکت

  • قرص نشانگر ردکت پلاک میکروبی باقیمانده بر سطوح مختلف دندانی که به استفاده دقیق تر از مسواک و نخ دندان نیاز دارند را با رنگ قرمز نمایان می کند.
  • این قرص نشانگر سمی نمی باشد و هیچ عارضه ای برای بدن ندارد.
  • توصیه می شود این قرص بلعیده نشود.