شبکه های اجتماعی ←
مسواک جی یو ام
دهان شویه پاروئکس

دهان شویه پاروئکس

  • ستیل پریدینیوم کلراید 0.05% + کلر هگزیدین 0.06%
  • پیشگیری از بیماری های لثه
  • پیشگیری و کاهش تجمع پلاک میکروبی