شبکه های اجتماعی ←
مسواک جی یو ام
دهان شویه هالی کنترل

دهان شویه هالی کنترل

  • برطرف کننده باکتری های مضر مسبب بوی بد دهان
  • کنترل بوی خوش دهان و حفظ ماندگاری آن
  • دارای طعم مطبوع
  • بدون الکل
  • 10 تا 15 میلی لیتر از دهان شویه را به مدت حداقل 30 ثانیه،روزی دو بار پس از مسواک زدن استفاده کنید