شبکه های اجتماعی ←
مسواک جی یو ام
خمیر دندان پاروئکس

خمیر دندان پاروئکس

  • ستیل پریدینیوم کلراید 0.05% + کلر هگزیدین 0.06%
  • مناسب برای موارد جینجویت و پریودونتیت که به لثه آسیب وارد شده است
  • پیشگیری ازتجمع پلاک میکروبی و باز گشت سلامت لثه
  • توصیه شده برای موارد قبل و بعد از جراحی لثه، کشیدن دندان و ایمپلنت